Her davranışında başkalarının onayını arayan kimseler hayatın birçok güzelliğini ıskalar.
Anonim

Tüzük - TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 6 :
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER:

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

A) Üye Kayıt Defteri:
Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

B) Karar Defteri:
Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

C) Gelen ve Giden Evrak Defteri
Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

D) Gelir ve Gider Defteri
Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

E) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
Genel Kurul dönemi bütçe, kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.

F) Demirbaş Defteri
Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

G) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
Alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir. Bu defterlerin, notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.