Düşlerinizi kovmayın, çünkü onlar gidince belki siz kalırsınız ama artık yaşamıyorsunuz demektir.
Mark Twain

Tüzük - GELİR VE GİDERDE USUL

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 7 :
GELİR VE GİDERDE USUL

Merkez aidatlari kesinlikle nakit para olarak degil cek veya direk bankalar ve diger EFT yontemleriyle tahsil edecektir. Bu madde yeni yururluge giren Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümu ile hazirlanmistir.
A- Merkez bagis alimlarinida noter tastikli makbuzlar kabuledecektir. Bu madde yeni yururluge giren Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümu ile hazirlanmistir.
B-Dernek gelirleri Noterden tastikli alındı belgeleri ile toplanır. Alındı belgeleri mutlak suretle notere tastikli olmasi zorunludur.Usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır, noterlik tarafindan onaylattırıldıktan sonra kullanılır.
C-Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.
D-Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için, yetkili en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir. Gelir ve gider konusunda defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre ile saklanması zorunludur.