Sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme.
Sadi

Tüzük - DERNEĞİN GELİRLERİ

Makale İçeriği
Tüzük
MERKEZ'İN İSMİ ve YERİ
MERKEZİN AMAÇ VE İLKELERİ
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
ÜYELİK ŞARTLARI
ÜYELERİN HAKLARI, SORUMLULUKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER
GELİR VE GİDERDE USUL
DERNEĞİN GELİRLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
TOPLANTI YETER SAYISI
TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
YÖNETİM KURULU
MALİ DURUM
DENETLEME KURULU
ONUR KURULU
BİLİM-KÜLTÜR ARAŞTIRMA KURULU
KADINLAR KOLU
GENÇLİK KOLU
İÇ DENETİM ŞEKLİ
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
SONUÇ HÜKÜMLERİ
Tüm Sayfalar

 

MADDE 8 :
DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları:
A- Üyelik Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 CAD aidat olarak da yıllık 240 CAD ödenti alınır.
B- Uye aidatlarini yeni yururluge giren Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümu gore duzenlenmistir.Buna gore tek kisi uye aidat miktari 20 CAD,evli ciftlerin odeyecekleri aylik uye aidati miktari 30 CAD, 1 ile 5 Kisilik ailenin aylik uye aidat miktari 45 CAD,ogrenci issizlerin ve dar gelirllilerin belgelemek suretiyle 10 CAD olarak belirlenmistir.
C- Onur üyeleri aidat ödemek zorunda değildirler.
D- Üyelik aidatları her ayın 1-05 arasındaki zaman içerisinde yönetim kuruluna ödenir.
E- Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar.
F- Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet konu ve biçimlerinden elde edilen gelirler.
G- Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, konser, gezi, eğlence, temsil, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
E- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
F- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla Derneğin kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.
G- Diğer gelirler.
Bu tüzükte bulunmayan konular için Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümleri Kabul gecerlidir.