Yalnız aptallarla ölüler fikirlerini değiştiremezler.
Lowell