Ziyaretçi Defteri - Eski Mesajlar - 2011

Bu bölümde 2011 yıllında bırakılan ziyaretçi mesajlarını okuyabilirsiniz.
Diğer yıllarda bırakılan mesajlar için lütfen İletişim / Ziyaretçi Defteri - Oku bölümünden istediğiniz yılı seçiniz.

 
SERHAT TURKER
turker-serhat@live.ca

canada
2011-12-20
AKP Hükümeti, 'Alevi açılımı' kapsamında Alevi Çalıştayı toplandı. Sonuç ne? Bundan sonra ne olacak? Ergenekon'da Alevi temsilcilerini suikast planları yapıldığı ortaya çıktı. Neden hedef alındılar? Laiklik hassasiyetinden hareketle, darbeci söylemin kitle dayanağı yapılamayı çalışılan Cumhuriyet mitinglerine Alevi toplumu yaygın olarak katılım sağlamıştı. Aleviler laiklik tartışmalarını nasıl algılıyor? Aleviler, bu seçimde de CHP'yi destekledi. Bunun ideolojik, psikolojik arka planını ne oluşturuyor? CHP, Alevilerin talepleri için bugüne kadar ne yaptı?

Alevi hareketi içerisinde farklı eğilimler var. Cem Vakfı-İzzettin Doğan'ın temsil ettiği çizgi var. Ehl-i Beyt Vakfı vb. Son dönemde hükümet yanlısı Alevi örgütleri türemeye başladı. Keza sizin başkanı olduğunuz Alevi Bektaşı Federasyonu, Pir Sultan Abdal dernekleri gibi demokratik örgütler var. Alevi toplumu siyasal ve toplumsal/ sınıfsal olarak bir bütün müdür? Ne tür farkılıkları bulunuyor, farklılıkları belirleyen olgular nelerdir, bunlar Alevi hareketine nasıl yansıyor? Bu ve benzeri daha pek çok soru... Biz sorduk, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız yanıtladı.

Aleviler ne istediklerini biliyor

AKP Hükümeti, 'Alevi açılımı' kapsamında Alevi Çalıştayı toplandı. Sonuç ne? Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra ne yapılacak?

Çalıştayda bir sonuç çıktığı yok henüz. Ne çıkacağını göreceğiz ilerleyen aylarda, belki yıllarda. Ama şu sonuçları elde ettik diyebiliriz;

Yıllardır çeşitli vesilelerle her fırsatta miting alanlarında, basın toplantılarında, konferans salonlarında, bildirilerimizde, çeşitli ziyaretlerimizde dile getirdiğimiz 'hükümetin bizi muhatap almaması' şikayetlerimiz kısmen giderilmiş oldu. Bu başlangıç itibariyle iyi bir şey. Basın üzerinde konuşmak yerine doğrudan yüz yüze görüşmek bizim de arzu ettiğimiz bir şeydi. Bunu bir başlangıç olarak kabul etmek lazım.

Diğer bir şey, Alevi örgütlerinin yıllardan beri dillendirdikleri kimi farklı talepler ve çözüm önerileri konusunda hemfikir olduk, hem de hükümet bunu anlamış ve görmüş oldu. Yedi sekiz ana talepten ilk beşi üzerinde alevi örgütleri fikir birliğine vardılar. Bunlar şunlar: Zorunlu din dersleri kaldırılsın. İçeriğinin nasıl doldurulacağı tartışma konusu olmakla birlikte cemevleri yasal statüye kavuşturulsun. Alevi köylerine cami yapılma politikalarından vazgeçilsin. Madımak müze olsun. Ve başta Hacı Bektaş Dergahı olmak üzere el konulmuş olan bizce kutsal birçok dergahlarımız bize iade edilsin. Artık hükümet, önceki hükümetler gibi 'bu Aleviler de ne istediğini bilmiyorlar ki', 'siz gidin önce kendi aranızda anlaşın, ondan sonra bize gelin' diyemez.

İki konuda anlaşamadık. Alevi örgütleri de bu iki konuda kendi aralarında anlaşamadılar. Anlaşmaları da olası değil. Gelecek günlerde, aylarda belki bu tartışmalar sürecektir. Ama bizim 'Diyanet İşleri lağvedilsin' talebimiz, laiklik duygularımız nedeniyledir. Laik bir ülkede böyle bir kurumun olamayacağına inanıyoruz. Kimi görüş sahipleri de, Cem Vakfı başta olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı yerinde kalsın, ıslah edilsin, yeniden yapılandırılsın, Aleviler de burada ona göre yerler bulsun diyor. Anlaşamadığımız diğer bir konu ise, bizim yine laiklik bakış açıçısıyla karşı çıktığımız dedelere maaş konusu.

Çalıştaya 36 Alevi örgütünün temsilcilerinin katıldığı belirtiliyor. Kimlerin katılacağı kim tarafından ve neye göre belirlendi. Katılım, Alevi toplumunun bütününü temsil etme özelliği taşıyor mu?

Bunu, Çalıştay öncesi bir yazıyla sorduk. İtirazımızı ilettik. Dedik ki, bu toplantıya kimleri çağırdınız? Hangi ölçülere göre çağırdınız? Ve çalışma usulu ne olacak çalıştayın? Bize muğlak yanıtlar verdiler. Kimlerin çağrılmış olduğunu 3 Haziran günü, o da salona girdiğimizde anladık ve doğrusu biraz şaşırdık. Hükümet yanlısı, devlet yanlısı, dinci gerici -Alevilerin dincisi gericisi olmaz mı!- kesimlerin de çağrıldığını gördük. Bunu eleştiri konusu yaptık. Bize verilen yanıt şu idi: Alevi örgütlerini büyüklük-küçüklük, kapasite veya iş yapma kapasitelerine bakmaksızın eğilimlere göre çağırdık.

Sonuçta yıllardır bizim demokratik eylemlerimize küfür ve hakaret eden kesimlerle de ne yazık ki aynı salonda bulunma talihsizliğini yaşadık. 9 Kasım mitingimize gölge düşürmek isteyen, 'provokasyon kokuyor', 'provokatörler bunlar', 'Gazi ve Sıvas'ı yaratanlar şimdi sıhhiye meydanında olacaklar' gibi demeçler verenler bunlar. Bunların Alevilikle alakası yoktur. İtirazlarımızı sürdürdük, ama toplantının da devamı için bunun bozulmaması için çok mesele yapmadık.

Eksiklikler vardı. Örneğin Avrupa örgütümüz, konfederasyonumuz davet edilmemişti. Bunu bir gün önce yaptığımız basın toplantısında ve çalıştay sırasında dile getirdik. Ya da Hacıbektaş Belediye Başkanı'nı çağırmışlardı, ama 1963'den beri orada faaliyet yürüten Hacıbektaşı Veli Kültür Derneği'nden bir sözcü çağırmamışlardı.

Çalıştay başlamadan önce “Konu mankeni olmayacağız” demiştiniz. Hükümet, Alevi kuruluşlarını 'konu mankeni 'olmaya mı zorluyor?

Henüz bilemiyoruz. Hükümet geldi, bizimle konuştu, notlarını aldı. Top şimdi onlarda. Bakalım onlar ne adımlar atacaklar. Doğrusu şimdiye dek yaptıkları işlere, attıkları adımlara baktığımızda çok fazla umutlu değiliz. Ne yaptılar bu iki yıl içerisinde? Çalıştayda da anlattık, kayıtlara geçirdik. Örneğin Alevi iftarı meselesi. Muharrem ayı Aleviler için yastır, matemdir, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da katledilmesinin anısına yas tutarlar Aleviler, acıyı paylaşır, onu içselleştirirler. Su içmezler, et yemezler. Ramazan iftiharlarına benzercesine pırıltı avizeler altında şova dönüştürülen iftar yemeğini biz kendimize hakaret kabul ettik.

Diğer mesele, Cem Vakfı'yla ilişki. Cem Vakfı'yla hükümet buluştular, birleştiler ve Alevi-İslam diye bir terminoloji ortaya attılar. Alevi kültüründe, Alevi tarihinde böyle bir şey yok. İzzettin Doğan'ın icat ettiği bir kavramdır bu. Aleviliği Sünniliğe monte etmenin bir aracı bu. Hem hükümet kanadı, hem de Cem Vakfı kanadı buradan hareketle bir alevilik tanımı yapmaya kalkıştılar. Bu tartışmaların biz Alevileri böleceğini biliyoruz. Bu tarz tuzaklara düşmemeye çok özen gösterdik.

Bakan Faruk Çelik, bin yıllık ortak tarih ve birlikte yaşama değerlendirmesi yaptı. Bin yıllık ortak yaşam Alevi toplumunda nasıl algılanıyor?

O bin yıllık tarihin içinde Maraş var, Çorum var, Sivas var. Gazi var. O kadar çok şey var ki, o bin yıllık tarihte. Bin yıllık tarihte bizim anladığımız budur. Asimilasyon politikaları, katliamlar, sürgünler, yok saymalar, yasaklamalar, suçlamalar, mum söndürme hikayeleri...

'Makul' olan Diyanet'in lağvedilmesi

1 Mayıs'ta gündemleşen 'makul' kavramı, Alevi açılımı tartışmalarına da girdi. Hükümet tarafından 'değişik kesimlerin makul talepleri' ifadesi kullanıldı. Makul olan nedir, neyin makul olup olmadığını kim karar verecek? Yoksa hükümet, kendi Alevilerini ve kendi makuliyetini yaratmaya mı çalışıyor? Siz, AKP Hükümetinin Alevi sorununa çözüm getireceğini düşünüyor musunuz?

Çalıştay davet yazısında makul talepler denince, hemen 1 Mayıs 2009'da valinin makul sayıda göstericiyi Taksim'e alabileceği sözü geldi aklımıza ister istemez. Biz, 'makul olan nedir' diye sorduk. Makulu kim temsil ediyor? Biz buna itiraz ettik ve itiraz etmeye devam ediyoruz. Bizce makul olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması. Ama bir önceki Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu'na göre bu 'uç fikir.' Birkaç gün sonra sözünü geri aldı, ama halen o akıl, zihniyet...

Türkiye laik değil, laik olacak

Laiklik hassasiyetinden hareketle, darbeci söylemin kitle dayanağı yapılamayı çalışılan Cumhuriyet mitinglerine Alevi toplumu yaygın olarak katılım sağlamıştı. Aleviler, laiklik tartışmalarını nasıl algılıyor?

Olabilir, tek tek bireyler katılmış olabilirler. Bu bir bilinç bulanıklığından olmalı. Bizim hiçbir örgütümüz imzasıyla ya da pankartıyla cumhuriyet mitinglerine katılmadı. Mitinglerde 'Türkiye laiktir, laik kalacak' denildi. Biz orada olsaydık, 'Türkiye laik değildir, laik olacak' diye slogan atardık. Cumhuriyet mitingini örgütleyenlerde ulusalcı, kemalist, “Ergenekoncu” yanların dolanların olduğu görülüyor, seziliyor ve biliniyor. Bir taraftan da Ergenekoncuların Alevi örgütü yöneticileri ile ilgili suikast planlarından çıkıyor. Onaylayacağımız bir şey değil. Katıldığımız bir şey de değil.

İmam hatip okulları, İslam yüksek enstitüleri, ilahiyat fakülteleri, ihtiyaçtan çok fazla imam yetiştirilmesi, bunların devletin başka kanallarına aktarılması, transfer edilmesi, diyanet işleri başkanlığının bütçesinin her yıl devasa boyutlara ulaşması, kadro sayısının artması, cami sayısının artması kuran kursları sayısının açık gizli artması, içki yasakları laik kesimini korkutuyor, endişelendiriyor. Onlar da, sistemi sorgulamaksızın evrensel anlamda laiklik nedir sorusunu sormadan bu mevcudu laik sanıp ona sarılıyorlar. Türkiye'nin laik olduğunu var sayıp mevcut durumu, statükoyu koruma amaçlı meydanlara çıkıyorlar; cumhuriyet mitinglerini yapanlar ve katılanlar. Oysa Türkiye'yi laikleştirelim diye uğraşan hep biziz, çabamız bu yönde.

Şimdi adı Ergenekon

Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde Alevi toplumunun önderleri olarak size, Kazım Genç'e suikast planları yapıldığı ortaya çıktı. Sizleri niye hedef almış olabilirler?

Biz 12 Martları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları yaşadık. Hep böyle olmadı mı? Yani Maraş katliamına ilişkin Ecevit'in çekmecesinde çıkan belgeleri bir araya getirdiğimizde, 12 Eylül öncesi bir darbe ortamının nasıl hazırlandığını yaşayarak gördük biz. Bu gelenekselleşmiş bir metot. Kürdü Türk'e kırdırtacaksın. Alevi'yi Sünni'ye kırdırtacaksın. Sarı sendikaya üye olmuş işçiyle devrimci sendikaya üye olmuş işçileri birbirine kırdırtacaksın. O amfide okuyan öğrenciyle bu amfide okuyan öğrenciyi birbirine kırdırtacaksın. Toplumu harekete geçireceksin onları katlederek, sokaklara bombalar atarak, kin yağdırarak. Bir adı kontrgerilla idi, CIA idi, MİT idi. Bir süre sonra adı Susurluk oldu. Şimdi adı Ergenekon.

Herkes için hak ve demokrasi

Bir tarafta Alevi açılım tartışmaları, diğer taraftan Kürt sorununda çözüm tartışmaları. İki tartışmanın ortak yönleri nelerdir? Alevi toplumu Kürt sorununa nasıl bakıyor?

Alevi toplumu, demokrasi ve laikliği, barışı ve kardeşliği sadece kendisi için istemiyor; bütün ülke halkı için istiyor. Buna hiç kuşku yoktur. 9 Kasım 2008 Ankara mitinginde de bunu dillendirdik. Orada seçim yasasının, partiler yasasının ve anayasanın değişmesini, neoliberal politikalardan vazgeçilmesi istedik; üniversite gençliğinin sorunları, işçi ve işsiz kesimin sorunları, örgütsüzleştirme ve özelleştirme politikaları, bunların hepsine karşı çıktık. Kürt sorunun demokratik, barışçıl yollardan çözümünü öneren, önemseyen deyimlerde bulunduk. Türkiye demokratikleşecekse bu iki sorunda elbette birbirleriyle bağlantılıdır. Çünkü sistemden kaynaklanıyor.

Kapitalizm Alevileri çözüyor

Alevi toplumu siyasal ve toplumsal/sınıfsal olarak bir bütün müdür? Ne tür farkılıkları bulunuyor, farklılıkları belirleyen olgular nelerdir, bunlar Alevi hareketine nasıl yansıyor?

Bundan 50 yıl kadar önce Aleviler köyde yaşıyorlardı. Feodal koşullarda, içe kapanık, hem inançsal sosyal yaşam, hem de ekonomik yaşam açısından homojendiler. Ama kente gelmekle, okuyup yazmaya başlamakla, iş güç sahibi olmakla sınıfsal farklılıklara uğradılar. Kapitalizm çözüyor. Sosyal anlamda çözüyor, kültürel anlamda çözüyor, ekonomik anlamda çözüyor. Artık Alevilerin zengini de var. Artık alevinin ihracatçısı, ithalatçısı da var. Olacaktır, olmalıdır da. Tabi sınıfsal konumları, sınıfsal çıkarları belirliyor, siyasal mücadelede hangi pozisyonu takınmaları gerektiğini gösteriyor. Hayat bunu gösteriyor. Alevi zenginlerinin anlayışı kapitalistlerin, zenginlerin, dolayısıyla devletin yanında olmalarını emrediyor. Onlar eğer hükümetten ihale alacaklarsa, işlerini yapacaklar ise bir arayışları var. Alevilik diye bir dertleri yok. Ama Alevilerin daha çoğu işçi, işsiz, esnaf... Kaldı ki hep ezilmiş, sömürülmüş, hep ötekileştirilmiş olduklarından Aleviler hep mazlumun yanındadırlar.

CHP rozetlerini çıkarıp atmadıkça kurtuluş yok

Alevi kitleleri bu seçimde de CHP'yi destekledi. Bunun ideolojik, psikolojik arka planını ne oluşturuyor? CHP, Alevilerin talepleri için bugüne kadar ne yaptı?

Hiçbir şey yapmadı. Alevilerle CHP arasındaki ilişki defolu. CHP hep, “Bakın ben sizim taleplerinizi yerine getiriyorum, ama bu zındıklar sizi tanımıyorlar” demeye getiriyor. Hep yaptığı bundan ibaret. Ama Alevileri anlamak lazım. Alevilerin Demokrat Parti'yi desteklerken hangi nedenleri var ise, CHP'yi desteklerken de benzer nedenleri, argümanları vardı, var. CHP bunu çok kullandı ve halen de kullanmaya devam ediyor.

Tahminler göre, CHP'ye giden oyların yüzde 70-75 Alevi seçmenlerden. Onlar da biliyorlar bunu. Ama Alevileri partide yaşatmak istemiyorlar. Alevi kimliğinden arınmış, böyle bir iddiası olmayan, kimi politikacılar var sadece CHP'de. CHP, bu devşirilmiş Aleviler aracılığıyla Alevilerin oylarını alıyor, ama aldıkları oy kadar ne milletvekilliği ne de belediye başkanlığı veriyor, ne de parti kademelerinde hak ve söz sahibi ediyor. Bunun düzelmesi mümkün değil. Bunun yıkılması lazım.

CHP içerisinde verilecek demokrasi mücadelesi ile olabilir mi bu? Bunun şartları yok. CHP, demokrasi talep eden, sosyal açılımlar isteyen kesimlere karşı da yanlış yapıyor. Hepsini tasfiye ettiler. Böyle demokrasi olmaz. Aleviler, yakalarındaki CHP rozetlerini çıkarıp atmadıkça onlara kurtuluş yoktur. Bu aslında Kürtler açısında da böyle. Hoş Kürtler durumu anlamış görünüyorlar. Aleviler için bu halen dert. Bu hastalıktan kurtulmak lazım.

Biz sistemden şikayetçiyiz. Bir binaya benzetecek olursak, CHP diyor ki; “Ben bunun çatısından, kiremit aldırtmam. Boyasını badanasını değiştirtmem. Bu sistem bu haliyle devam edecek. Sahibi benim, ben kurdum dokundurtmam.” CHP ile hesaplaşılmadıkça Türkiye'de ne işçilerin, ne emekçilerin, ne öğrencilerin, ne esnafın, ne Alevilerin, ne de Kürtlerin kurtuluşu olamaz. En büyük handikap orada belki.

Alevi partisi olmaz

Kamuoyuna, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun da içinde olduğu bir Alevi partisi kurma tartışma yapıldığı açıklandı. Bu konuda ne tür gelişme var, neler düşünülüyor?

Bizim başlattığımız bu tartışma, ucu açık bir tartışmadır. Bir Alevi partisi olmayacağını söyledim. Daha önce Barış Partisi, demokratik barış hareketi örneği yaşandı. Olmadı, olmaz da. Bir kez Alevilerin laiklik anlayışı nedeniyle bu ters, olmaz. Ama solun, sosyal demokrasinin kitlesel bir gücü mutlaka olmalıdır. Bu AKP'nin de, CHP'nin de önünü kesecek, solun ışık olduğunu halka gösterecek mutlaka bir yapıya ihtiyaç var. Binde 3'lerde, binde 5'lerde gezen partiler var, saygı duyuyorum, fikri bakımdan en azından ufuk açıcılar, bu kitlelere yansımıyor ama önemli işler yapıyorlar. Bunların da olmadığını düşünün şu Türkiye'de. Ama bunları halkla buluşturmak gerekiyor, bunun çabası içindeyiz. Buna mecburuz diye düşünüyorum. BIR SOSYALIST GAZETENIN REPORTAJIDIR
Ali Yilmaz
mm44sa@t-online.de
73066 Uhingen
Almanya
2011-12-12
Alevi Dernegi Kurdugunuz icin sizi cani gönülde tebrik ederim dünyanin birucundada alevilerin oldugunda gurur duyarim Hz.Alinin bir sözü vardir ilim cinde ise orayada giderim
sagilarimla Ali Yilmaz


Bizim Dernek Alevi Kültür Merkezi Göppingen Almanya Avrupa Alevi Konfederasyonu Üyesidir
Yusuf Aslan
fethiyeli0144@hotmail.com
Malatya / Fethiye
Türkiye
2011-12-07
OY BİR YANIN KARA YERLERE GELE.

Bre yezit kime zulüm edersin
Oy bir yanın kara yerlere gele
İnşallah ki bir gadaya gidersin
Oy bir yanın kara yerlere gele; yezit oy senin oy.

Kerbela'dan Hüseyin'den bu yannı
Koçgiri'den o dersim'den bu yannı
Katledildik emevi'den bu yannı
Oy bir yanın kara yerlere gele; yezit oy senin oy.

Kıydılar o cennet ala gülüne
Bilmem nasıl gidecekler ireme
Uydum der'de uyduğu yok Kur'an-a
Oy bir yanın kara yerlere gele; yezit oy senin oy.

Maraş illerinde cana kıyanlar
Sivas illerinde insan yakanlar
İnsana benzeyen canlı mahlüklar
Oy bir yanın kara yerlere gele; yezit oy senin oy.

Fecr Süresini hiçe sayanlar
Nur Süreye türlü kulplar takanlar
Allah'a şirk koşup yoldan çıkanlar
Oy bir yanın kara yerlere gele; yezit oy senin oy.

İlmin şehri benim derdi Muhammed
O kapı'da duran Şahı Velayet
Bu ne hükümranlık bu ne garamet
Oy bir yanın kara yerlere gele; yezit oy senin oy.

Der Yusuf bağlıyım ben bir Veliye
İkrarım var Muhammed'e Ali'ye
Benim her bedduam münkür yezide
Oy bir yanın kara yerlere gele; yezit oy senin oy.

Söz: Yusuf ASLAN.
Malatya / Fethiye.

Not:
Muharem orucunu tutanların, orucunu Allah kabul ve makbul eyleye.
sabahatin aslan
super_have_dream@hotmail.com
hatay
turkıye
2011-11-28
sizin dernegınızden yardım istıyorum ben alevi özurlü bir vatandaşim iki çocumla aç yaşıyorum bana para yardımı yaparmsınız 500 tl banka hesap numaram tr 55 0006 2000 0130 0006 6365 03 garanti bankası antakya hatay adresım sabahattin aslan atatürk mah yaylıca beldesi samandag hatay tc kimlik 33022618892
Taner


ISVEC
2011-11-15
biz zamanlar ben Kanadadayken bana cok iyiligi gecen vede imigration uzmanı sizlerin iyi tanidigi Pazarcikli Suleymana tesekkur ederim
zöhre avcu
zohre_1976@hotmail.com
mersin
türkiye
2011-11-09
sizi internete görünce çook ama çook sevindim bizler canada,yakadar sesimizi duyurmuşuz diye.yaptığınız çalışmalar çok güzel sizleri tüm kalbimle tebrik ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum benve çocuklarım canadaya gelmek vede orada yaşamak istiyoruz fakat bununla ilgili hiç bir bilgim yok aeb kendim 35 yaşındayım cocuklarım 16 ve12 yaşındalar hiç mal varlığım yok madi anlamda zordayım nasıl canadaya gelebilirim sizlerden bilgi almak istiyorum memleketim maraş elbistan ve aleviyim teşekkürlerrr.
alev gülova
derindeniz1973-hotmail.com
aydın
türkiye
2011-09-13
mrh ismim alev gülova ben bir sünnim sevdiğimve evlenmeyi düşündüğüm kişi alevi başta ailem olmak üzere bütün çevremden tepki alıyorum.sevdiğim insanın isminin bile bektaş olması büyük sorun yaratıyor artık bu sebepten evlenip kanadaya yerleşmek istiyorum nişanlım müzik aletleri[bağlama gitar keman viyola vilonsel çello ud yapım ustası lütfen bize yardım edin artık bu itilmişlik ve baskılardan bıkttık alev gülova bektaş gevrek 05465458541 ---- 05445855335
EMRE ÇALIŞKAN
emre.caliskan87@hotmail.com
Ankara
Türkiye
2011-09-12
İnsanlığın tarihiyle eş değer olan aleviliğin evrenselliğini bir kez daha görmek ne kadar mutluluk verici...Amacımız tek yolumuz bir arkadaşlar...Umarım bu güzel yüreklerle oluşturduğunuz oluşumunuz hak ettiği değeri görür .Saygılarımla
sevgi yıldırım2011-09-12
kurban olurum sizlere.canlarım benim.bu kültürü dünyanın bir ucunda yaşatmaya çalışıyorsunuz ya inanın gözlerim doldu.yolunuz ''ışık'' birliğiniz daim olsun...
trabzonli2011-08-09
yeter nusayri alevilerin kardeş suriye halkına ettikleri , hiçme vicnanız suzlamuyor alevilik bu olmaz . Ben trabzon uşağuyum ama aleviler tepkisiz müslüman halk dünyanın gözleri önünde katlediliyor . Canlardan , kızılbaşlardan tek yanıt yok sanki şia gibi tasvip ediyorlar . Bırakın rezaleti , zulmu , zorbalığı acının gözyaşları farkedmez zalım , despot , azınlık alevalaer . sadece alevimi öldü bumu samimiyet sahte gözyaşları sizinki
özgen ata
ozgenata2004@hotmail.com
istanbul
türkiye
2011-07-30
selam canlar.elazıg keban dogumlu.aslen ise tunceliliyim.25 yıldır bu ülke topraklarında hayatımı sürmektyim.babam beni ağabeyimi okutmak için evini sattı.beni mühendis abimi maliyeci çıkardı denebilir.
ama geli görünkü 9 yıldır dini kesimlerin baskısı her gecen gün arttı.artmayada devam ediyor.insanlar rahat nefes alamaz oldular.
artık bu ülkede yasanacak bir ülke olmaktan çıktı.sizlerden tek bir istegim var kanadaya gelebilmek için sadece yol göstermeniz.
Muhammed Ali sizlerle olsun canlar...
CENK
ekinetpaz@hotmail.com
Toronto
Canada
2011-06-16
TBMM de Alevilerin gercekten temsil edilmesi icin ne yapmak lazim?
Tum guzel insanlara merhaba, Cumhuriyet kuruldugu tarihten itibaren bugune kadar gecen surede Alevi insanlarimizin oyu ne yazikki kendini sosyal demokrat oldugunu iddia eden veya adi sol olan partilere gitmis, bu tip partilerce Alevi oylar hep arka bahce gibi gorulmustur. Secim zamanlarinda bir kac kulaga hos gelen laftan baska bugune kadar hic bir parti Aleviler ile ilgili elle tutulur bir adim atmamistir. Butun katliamlarda sol partilerden biri unutmayiniz iktidar ortagiydi. Yani en hafif tabiriyle kotunun iyisi diye bugune kadar oy atilan partiler Alevi insanlarimiz icin hicbir sey yapmamislardir. Insanlarimiz hep korkutulmus falanca gelecegine hic olmazsa bunlar sol parti dir (aslinda hicbirinin solla veya sosyal demokratlikla ilgisi yok) bunlara verelim denmistir. Gunumuzde artik insanlarimiz teknolojininde yardimiyla daha cok bilgiye daha kisa surede ulasabilmektedir. Artik insanlarimizin gercekleri gorup, Alevi toplumunu hakkiyla TBMM de temsil edecek insanlarimizi belirlemesi ve simdiden secilecek bu bagimsiz adaylari halkimiza tanitmasi gerekmektedir. Artik sag ve/veya din eksenli partilerin karsisinda bosu bosuna muhalefet araci olmaktan cikip tamamen Alevi toplumunun ihtiyaclarini gidermek icin TBMM de olabildigince cok milletvekilleri araciligiyla temsil edilmemiz gerekmektedir. Eger bu dedigim bagimsiz milletvekillerini desteklemek olayini (BDP nin yaptigi gibi) Alevi insanlarimizda yapsaydi ve 20 tane Alevi milletvekili TBMM de olsaydi ne tur gelismeler olabilecegini bir dusunun lutfen.
denizci dede2011-05-19
TARİHE ASİL , NAMUSLU , ECDATA YAKIŞIR NOTLARMI DÜŞMEK YOKSAM CEHALET , HIYANET , TETİKÇİLİK , AKLI EVVELLİKMİ HERZAMANKİ GİBİ


Sussam gönül razı değil söylesem tesiri yok canlar , bağımsız adayımız turgut öker var , emek - demokrasi adayları var , başka adaylar var , alternatif yok demek manidar . Toplumda herkesin chp ' ye oy vermesi için kara propaganda , maskeleme yapılmakta bugüne kadar sizleri dinledik ne oldu ? hep bizler haklı çıktık , zamanında baykallara , savlara oy vermeyin dedik vatan haini ilan edildik , ne oldu yani ? siyaset ağaları koltukları kaptı , bu seferde diyoruzki komple bütün oyları chp - mhp eksenine kaydırmayın . Eğri oturup doğru tartalım chp ' nin alacağı oy yüzde yirmi yedidir yani iki puan artı yada eksik sonuçta akepe tek başına yine iktidar . Mhp de zaten müzmin muhalefet yada baraj altı , bakın hep sizleri dinledi büyükçe kesimler birkerede bize kulak kabartın . Yazıktır , vicdanlı olun oyları bir yöne kanalize etmek olmaz , turgut öker var , emek - demokrasi adayları var oy versen kazanacak gibi . Bakın yanlış , önyargılı tahliller yapılıyor , seksen küsür yıldır aynı yanlışlar , Kimsenin oy falan böldüğü yok , yalanlara inanmayın , seksen yıldır sizleri dinledik ne olduki ? Sağda var elli tane parti onlar oy bölmüyorda bizmi bölecekmişiz ezbere konuşmayın , gerçekçi düşünün bu kafalarla solu nekadar ufalttığınızı konuşmuyorsunuz sağa sola çamur yok herşey böyle kolay değil . Bağımsız adaylar seçilse kötümü olur , onlarda olsun mecliste alevilerin , işçilerin , ezilenlerin haklarını savunsunlar . Chp - mhp ye komple oyları yönlendirmek yakışmaz , özüne yabancı , menfaate , ranta dayalı kimselere fazlaca destek verme . Lütfen bu yazımı bir yere not edin , saklayın 13 haziran akşamı okuyup yüzleşin . Umarım ben haksız çıkarım chp koalisyon yada tekbaşına iktidar olur benim yüzüm kara çıkar sizleri alkışlar , sevinirim . Amma ben herzamanki gibi doğruyu haykırıp dinlenmiyorsam sizlerde yüzleşecekmisiniz şakıyın . Hiçbir neden , mazeret kabul etmiyorum hep aynı filmleri seyretmekten bıktım vede hep haklı çıkmaktan bıktım . Bozatlı hızır aşkına kötü şeylermi , anormal , uçuk taleplermi bizlerinki lütfen ayakları yere basan özeleştiri , ufukları berrak , önyargısız , resmi kara propagandaların zehirlerinden yozlaşmış foseptik çukurlarına dönmemişçesine amma nerde ben haklıyım , kemal bey aleviymiş diye bütün oylar biryere , öker bilmem şeyinmiş , emek - demokrasi adayları , diğerleri kim kardeşim ? Elinizi vicdanlarınıza koyun tabi vicdanlarda azıcık merhamet damlacıkları kalmışsa ökerin , diğer adayların seçimemesi canlar için bir lanetlenmedir . Yarın gençlere , geleceğe hesap veremezsiniz , toplumun içine nifak girer , yarın başlarınıza çok dertler gelir . Yanınızda sürekli yanınızda olanlarıda göremezsiniz , chp - mhp ' den kimseye derman olmaz , nede alevilere . Bu toplumun bütün katmanlarını biliyorum , en küçük birimlerinde mücadele ettim , sivasta , gazide , birçok yerde canlarla safları sıklaştırdık . Maddi , manevi , bütün yönlerden destek verdik , hep yoksuldan , ezilenden taraf olduk . Peki nedir bu üç maymunları oynamak canlar ? elin alevi - işçi katillerini , solcu kanı ellerinden damlayan kimseleri meclise yollayacağına kendi şerefine sahip çık . Bizler alevilerin asırlardır çiğnen onurlarını tekrar diriltmek , alnı açık başı dik canlar oluşturmak için çabalıyoruz . Szlerde bu yapılanlara destek verin , chp - mhp zaten meclise gircek , siyaset ağaları koltukları toplayacak hiçdeğilse tabandan - örgütten yetişen evlatlarınıza sahip çıkın yarın tarihe hesap veremezsiniz . Zalimin karşısında pirsultan olun , söylenecek çok söz var bakalım kim haklı çıkacak ? Bakın canlar , ezilenler yanlış yapıyorsunuz son kez söylüyoruz vicdanlı olun , büyük düşünün , alınterlerine , bedellere saygılı olun elin adamlarının kasalarını doldurup pekiştireceğinize , beş kez on kez vekil edeceğinize siyaset ağalarını bir kez olsun şu canınıza , evinizin evladına sahip çıkın tarihe soylu , temiz notlarmı , ecdata laik olmakmı yoksam ?

19 . 5 . 2011 bağımsız adayları destekleme platformu
murat baba dede
muratbabadede@hotmail.com
kocaeli
türkiye
2011-05-08
HÜ canlar soracağım şudur şuana kadar kanada da alevi derneği oldunu duymadım görünce sevindim fakat bir resim sizlerle ilgili ve dernekle ilgili çalışmalarınızı resimli anlatan biz de cem evinin veya yaptığımız gezilerin toplantıların resim lerini varsa cem le ilgili videolarınızı görmek isterdim neden yok ??? bukadar saygılar SEYİD MURAT DEDE DEN HIZIR YOLDAŞINIZ OLSUN.
Yusuf ASLAN
fethiyeli0144@hotmail.com
Malatya / Fethiye
TR.
2011-04-13
BİR ŞİİR'İN ÖYKÜSÜ.!

Evet Sevgili beyler. Siz bilirmisiniz bizim buralar türüm, türüm Anadolu kokar. Ne senin arka bahçenin, ne senin mutfagının, nede senin çöplüğünün kokusu, bizim köylerde, hatta elleri nasır bağlamış köylü canların ahırında bile kokmaz.

Niye kokmaz biliyormusunuz işte oralardaki o vatan perver canlar varya alın teri dökerek tarlasına ekip’de yıl sonuda kaldırdıkları helal olan organik yerli malını kullanmaktadırlar da ondan kokmaz.
Oysa günümüzde zuhur eden, İnsanların sağlığıyla oynayan ne O zalimlerden nede hormonlu yiyeceklerden, onların haberleri bile yoktur. Peki bu milletin sağlığıyla oynayan O zalimler, O yüce Allahın huzurunda nasıl hesap verecekler biliyormusunuz bunuda merak ediyorum.
Evet sevgili canlar. Bende bir zamanlar işsiz gücsüz garip gurebanın biriydim, (gerçi halada bir garibanım) O zamanki garip gurebayı benimsemeyen hatta istemeyen bir görüşü yada bir zihniyeti, Ben şimdi nasıl bağrıma basar benimseyebilirimki, çünkü O zamanki zihniyet bu günkü zihniyetin ta kendisi, o zamandan bu zamana değişen ne olduki yani.

Evet sevgili canlar niye aynı zihniyet biliyormusunuz, çünkü oradaki birlik ve beraberlik varya, yani oradaki toplananların hepisinin aklıda aynı, fikri de aynı, zikri de aynı hepside aynı tastan çorba içiyorlar' işte bundan dolayı hayattan umutsuzum. Sevgili canlar, Ben varya 1979, yılının şubat ayında yerel yönetim Bakanı Rahmetli Sn. Mahmut Özdemir bey efendinin yanına gittim, ağladım sızladım, derdimi döküp iyi kötü bir işe girmek için yalvara yakara bir mektup aldım, bu mektupla P.O.G.M,ne gittim, P.O.G.M. Özel kalemine gösterip müdür beyin yanına girmek istedim, ancak O kalem müdürü mektubu bana verin ben müdür beye iletirim sizede en kısa zamanda haber iletiriz diyerek bizi içeriye sokmayıp mektubu elimizden alarak oradan uzaklaştırdı.

ben düşünüyorumda şimdi bile O zamanki zihniyetle bu günkü zihniyet aynı gibi, ben o mektubu verdiğim O günden bu güne kadar ne P.O.G.M.den nede O kapıcı olan beyefendiden, bana her hangi bir haber gelmedi.
Oysa ben ömrümce o partiye oy verdim, halada vermekteyim. gene Ben düşünüyorumda ( acaba biz enayimiyiz ) O mektubu P.O.G.M. verdiğimde ben 23. yaşımdaydım, şimdi ise 55, yaşımdayım ancak o mektubu verdikten bir müddet sonra onlara inancımı yitirerek, 3, 5, kişilik yerlerde çalışmaya başladm. Allahtan başka torpili olmayan bir genç olarak inadına azimle ve bir kararlılıkla yıllarca çalışarak emekli oldum.

FELEKTEN KURTULDUM DERKEN, NAZLI YARDEN DARBE YEDİM.

gibi değilmidir yani benim gibi gençlere yapılan bu insafsızlıklar diye düşünüyorum.
ben kendi becerimle iş bulup çalıştım, ya iş bulamayanlar ne yapıyorlar buda madalyonun bir diger yüzü, Evet sevgili canlar benim yaşadığım bu acı tobloya karşılık yazdığım bir Şiirim var, bu Şiirimi lütfen gelin hep birlikte okuyalım.
----------------------------------------------------

DEDİLER.!

Varıp pay tahtına arayıp sordum
Gidip Özdemiri görün dediler
İyi günü heder günümde buldum
Derdiyin dermanı olur dediler

Yalvara, yalvara gittim Allaha
Bir derdime çare umdum billaha
Kederli derdimi döktüm mahmuda
Özyüreğe mektup alın dediler

Kul yusuf boynunu büktü götürdü
onca dert içimi yeyip bitirdi
Özyürekte sonum kötü getirdi
Hadi memlekete gidin dediler.
------------------------------------
Evet, Atalarımız. Keser döner Sap döner, Gün Gelir Hesap Döner. laf,ını boşuna dememişler.?

Saygılarımla.

Söz; Yusuf Aslan.
Malatya / Fethiye.

Not: Sevgili canlar. bu yazımdan sonra "Elif Kız'ın Kaderi" adlı yazıma devam edeceğim.
yusufaslan
fethiyeli0144@hotmail.com
malatya
tr.
2011-04-01
ELİF KIZ’IN KADERİ.!

İşte böyle diyerek yazımı yazmaya 1996. yılının son çeyreğinden alıp 1997 yılından başlayarak, gizli kalmış bir dramı gün yüzüne çıkarmaya çalışacam, ancak bu yazımı yazarken hemi içim hemide ellerim titredi, gözlerim dolu, dolu oldu, boğazım düğümlendi, nefes alıp vermem bile zorlaştı, işte böyle hazin bir duygu içinde kendimi bu duygudan kurtararak bi gayret ile cesaretimi bir araya toplayıp yazımı yazmaya devam ettim.

Evet sevgili canlar toplumların içinde bazı zorbaların varlığı aşikar olduğu gibi öte tarafta mazlumane yaşayan kişileride ezmekten haz duyan gaddar ve sömürücü zalimlerin pençesine düşmüş zavallı insanlarında var olduğu gün gibi aşikardır, ve bu vicdansız ve merhametsiz bazı zalimlerinde ülkesi olan bir ülkede yaşamanın ne kadar zor olduğunu zannedersem bir ben değil insan olupta vicdanı ve merhameti var olan bütün herkesin bu acı durumu bildiklerinin ve hemide nefret ettiklerinin inancındayım.

Rüzgarda uçup savrulan bir yaprak ve de denizde rotasını kaybetmiş bir gemi misali, Elif kızın kaderininde nasıl yön bulduğunu bir nebzede olsa anlatmaya çalışacam. Adana, kuru köprüde ( 9 ) dokuz katlı karıncalar mağazasına çalışacak eleman alınması için belli tarihlerde 18, 20, yaşlarındaki genç çocukları imtihana tabii tutarlar, imtihanı kazanan becerikli ve maharetli çocukları işe alıp çalışmalarını sağlarlar. Halka hizmet Hakka hizmetten yola çıkarsak bu gençleri sokaktan alıpta çalışmalarını sağlamaları kayda değer önemli bir gelişme olarak görüyor ve düşünüyorum.

Bu imtihanlardan birinde 1996, yılında Elif Aslan’da imtihan a girerek karıncalar mağazasında işe girmeyi hak kazanmıştı. Nitekim kısa bir süre sonra parfümeri bölümünde iş hayatına başlayan Elif Aslan, Malatya’nın Fethiye köyündendi. Mağazada gözlemci olarak çalışan karıncalar mağazası sahibinin teyzesi oğlu Hüseyin Şahin’in kız kardeşlerinden birininde Malatya Fethiye’de gelin olmasından dolayı Hüseyin Şahin, Elif Aslan’a sıcak ilgi ve alaka göstererek her ikisininde araları baba evlat sevgisine dönüşür. Hüseyin Şahin kendini Elif kıza sevdirmenin ötesinde, kendi aile efratınıda sevdirerek gönlünü feth edip kazanmayı başarmıştır. Aslında onun aklında başka planları vardı ve planlarının var olduğunuda ancak kendisi biliyordu. Nitekim belli bir zaman sonra planlarını uygulamanın zamanın geldiğinin farkına varıp uygulama yöntemine başlar, yani Elif kızı, oğlu Mustafa’yla izdivaç kurmalarını uygun görüp Allah’ın emri ve Peygamberin kavliyle Elif kızı, Elif kızın babası Yusuf ve annesi Hatice’den isterler.

Sayfa: 1.
Yusuf Aslan.
Malatya / Fethiye.
rıza tevfik bölükbaşı
dem@gm.cm
istanbul
ülkem
2011-03-28
ELİNİZDEKİ CANLARIN KALİTESİ - POLİTEZE DURUMLARI YADA KRALDAN DAHA KRALCI GÜLÜNÇ HALLERİ !

aabk genel başkanı turgut ökerin adaylığını yeterince tartışıldımı , konuşuldumu ? yarın başarısız olursa bazıları töhmet altında kalmazmı ? Öncelikle artniyetli , prangalı beyinli olmadığımı belirtmeliyim , keşke öker seçilebilse fakat değerli canlar alevi toplumu ne kadar politize olup sosyalleşti diye tartanınız varmı ? Hala çok başlardayız , sakın kürt hareketinin seviyelerine geldiğimiz sanılmasın . Kendim , ailem ve etkili olduğum bazı kimseler hep bağımsız adaylara destek vermişlerdir bu seçimde ökere oy vermeyen namerttir , benim veya birkaç kişinin bilgeliği , özverileri , derwişan yaşamı yetmiyor anam babam keşke yetse ökere - avrupadakilere canımı feda etsem . Hani canlar olsun işçi , köylüsü , hepsi şu zarif asaleti yakalayabilseler örneğin chp birinci bölgede maksimum 12 - 13 aday çıkarıyor sanıyorum yanlış bilmiyorsam hani akıllı davranılsa birinci bölgede herevden bir oy sayın ökere gitse güzel olurdu chp 12 çıkaracağına 11 çıkarsa ne olacakki ? zaten listeler ahbap - çavuş ilişkileriyle zaten baştan bellidir hep böyle olagalmiştir . Keşke bu düşüncem ülkenin bütün sathında olabilseydi ama yetersiz canlar ne edelim . Sayın ökeride , bazılarınıda yeri geldiğinde yapıcı olmak , doğruyu bilmek , eleştirel babında eleştirmişimdir fakat samimi olarak söylüyorum chp de aday adayı olanların hiçbirini ökere değişmem yani beşbin chp ' li bir öker etmez fakat ben bilsem ,bazıları tartsak ne olacak mühim olan bütün canların , işçisinin , herkesin bilgeleşip politize olmasıydı . Sanki varya bizim canlar özellikle ülkenin sınırlarını tutmuşta ülke kaçacakmış taşeron hallerinde öyle çok hatalarımız varki hangini söylesek burda kraldan daha kralcılara bilemiyorum !


turgut öker benim babamın oğlu değil , kimseden bişey beklediğimde yok fakat tanrı var ya aabk ' nin - hepinizin ettikleri , yardımları , başarıları filan görülmekte vallahide ben ekmek yediğim evi taşlamam , vefasız olamam başkaları gibi . Hani sağda solda aklı evveller , habisleşmiş , rantçı - cahıl , ihtiras tüccarları yokmu bilmeden , cahilce konuşmaktalar . Sayın öker , aabk yönetimi , canlar lütfen sizlerin saygınlığınız - namınız vardır rica ediyorum başınızı bu kavgaya adamışsınız amma lütfen yarın istemediğiniz sonuçlar çıkarsa sizlerden daha çok üzüleceğimizi belirtmeliyim . Lütfen derin , detaylı , elinizdeki insan kalitesinide tartarak çözümlemeler geliştirelim . Aslında zor değil oniki vekil birinci bölgeden göndereceğine onbir yolla sanki chp den bişey çıkacağıda yok müzmin muhalefet zatende fakat palavra , hile , hurda kokuyor . benim , annemin , akrabalarımın canı feda olsun sizlere , kurban olim amma bizleride anlayın sizlerin gururu , şerefi bizlerinde lütfen canlar şerefimiz için varız değerli canlar .......


28 . 3 . 2011 ......... hasan hüseyin bölükbaşı ve ailesi .....
muzafferersoy
muzafferersoy@garipmusa.com
istanbul
türkiye
2011-02-25
Bu gibi kurumlarımızda hizmet eden canlar kendilerine ait değillerdir, bu canlar ait olduğu toplumun sorumluluğunu taşıyorlardır, onun için toplumumuza laik hizmetler dileğiyle başarılarınızı dilerim Saygılarımla Selamlar
Yusuf ASLAN
fethiyeli0144@hotmail.com
Malatya / Fethiye
TR.
2011-02-19
SIRA HANGİ MÜBAREKTE.?Sanmaki düşmez aklıma

Çare hangi mübarekte

Var git diyardan diyara

Ara hangi mübarekteHelalden uzak duranlar

Bumudur Haktan kurallar

Yoktan var olan insanlar

Para hangi mübarekteCehennem varsa yanacak

Çoğu ona yaslanacak

Kim bilir kime çıkacak

Kura hangi mübarekteEzel bir mübarek vardı

Şimdi üreyip çoğaldı

Dünya karaya boyandı

Kara hangi mübarekteKul Yusuf der bak şu asra

Asra sığmayan mısıra

Bir mübarek gitti amma

Sıra hangi mübarekte.?Saygılarımla.Söz: Yusuf ASLAN.

Malatya / Fethiye.
ali atıcı
ali_atici1960@hot mail.com
ankara-yenimahalle-b
turkey
2011-02-11
sitenizi çok beğendim,emeği geçen herkesi kutluyorum. yolunuz açık oniki imamlar ve hızır yardımcınız olsun.aslen (erzincan-tercanlıyım)ama yozgat-yerköy doğumluyum.
hüseyin
corumoto@gmail.com
çorum
türkiye
2011-02-07
slm kardeşler ben çorum alevi kültür merkezi üyelerinde biriyim kanadaya gelmek istiyorum vize için baş vurdum şu an konsoloslukta ben oto kaportacısıyım ustalık belgem egitci belgem de mevcut oraya geldigide bana yardımcı olurmusunuz bizim başka bir destegimiz olmaz çünkü bana bir megil atarsanız sevinirim teşekürler
Yusuf ASLAN
fethiyeli0144@hotmail.com
Malatya / Fethiye
TR.
2011-02-03
DEVOĞLU ÇAMLIKLARI.!

Sevgili Canlar.
Beldemizde parmakla sayılacak kadar okumuş olan beldemiz insanlarından, Emekli Asker. Albay Aliseydi Karakaş beyefendinin bundan bir yıl kadar önce, beldemizin üst tarafında bulunan “eynik” bölgesinin yaslandığı dağın yamaçlarına (5000) beş bin adet çam fidanları ektirerek oraları orman bölgesine çevirdiğini hepimiz biliyoruz. Bende, o zamanlar bu çalışmalarından dolayı kendisinin takdire şayan olduğunu ve teşekkürlerimi yazmıştım. Ancak aradan geçen bu bir yıl içinde, kendi kişisel araştırmalarımın sonucunda öğrendimki sadece bizim devoğlu dediğimiz yerin “eynik” bölgesine çam fidanları dikimiyle kalınmamış. yine devoğlu dediğimiz yerin “güvendik” bölgesinin bulunduğu mevkinin dağ yamaçlarından “kabaktepe” bölgesine doğru çam dikimi için oralar tarıma açılıp (30 000) otuzbin adet çam fidanı dikilerek oralarıda ormanlık alana bezemiştir. Albay Aliseydi Karakaş beyefendiyi bu verimli çalışmalarından dolayı bir kere daha kutluyorum ve kendisinin bilgi ve birikimlerinden dahada faydalanabilmek için, beldemiz için olsun Malatya’mız için olsun hatta Türkiye’miz için olsun gözardı edilemeyecek kadar önemli bir değer ve şahsiyet olarak görüyor ve düşünüyorum. Yine araştırmalarıma göre Fethiye bölgesine dikilen bu (35000) otuz beş bin çam fidanları sayısına pek çok kurum ve kuruluşlar bile ellerinde imkanları olduğu halde yukarıda belirttiğim rakama ulaşamamışlardır. Hani bizde bir Ata sözü var “yiğidi öldür ama yiğidin hakkınıda ver” derler. Bende bu doğrultuda nasıl bir yaklaşımda bulunabilirim diye düşünürken “Devoğlu Çamlıkları”na yazdığım bir Şiir’imi armağan edip ve bu meyanda,da Fethiye’ye ve Fethiyelilere selam ve sevgilerimi yolluyorum.
Saygılarımla.
Yusuf Aslan.
Malatya / Fethiye.
———————-

DAĞLAR BAŞINDA.!

Kim demişki orman yetişmez orda
Bizim devoğlunda dağlar başında
Hızır yetişirmi kalmasan darda
Bizim güvendikte dağlar başında

Eli kürek tutan dağa yürümüş
Emek çekip nice fidan dikilmiş
Köyün üst yanını orman bürümüş
Bizim devoğlunda dağlar başında

Ta kabak tepeye varmış ormanım
Dahada güzeli olsun muradım
Eksen insan biter olmuş dağlarım
Bizim güvendikte dağlar başında

Selam olsun emek çeken dostlara
Alıpta koyasım gelir başlara
Ormanın bir ucu gider sarsaba
Bizim devoğlunda dağlar başında

İnsanın elinden kurtulmaz azim
Çalışan menzile erermiş gözüm
Kul Yusuf der gayrı çıksın avazın
Bizim güvendikte dağlar başında.!

Söz: Yusuf Aslan.
Malatya / Fethiye.
hülya
hulya_k_akademetre@windowslive.com
istanbul
türkiye
2011-01-24
merhaba canlar malatya arapgirliyiz herkese selam iki kızımız var bri odtü de mühendislik okuyo iş ve ekonomik sıkınmız var .eşim canadada çalışmak istiyo bize yardımcı olabilirmisiniz.sitenizi ilk defa gördüm .GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM.........
yusufaslan
fethiyeli0144@hotmail.com
malatya / fethiye
T.R.
2011-01-16
ALEVİLİK KURULTAYINA DOĞRU.?
Alevilik.?

Silahı-> Sazdır
Cephanesi-> Beyittir
Ordusu-> Erenlerdir
Zakiri-> 7 Ulu Ozanlardır
Mahkemesi-> Dardır
Kelamı-> Buyruktur
Parlamentosu-> Cemdir
Önderi->Muhammed Mustafadır
Musahibi-> Aliyyel Mürtezadır
Şurası-> Ehli Beyttir
Şahidi-> 12 İmamlardır
Belgesi->Evliyalardır
Kışlası-> Dergahtır
Bekcisi-> Seyittir
Hizmetcisi->Derviştir
Yemeği-> Lokmadır
Nefreti-> Sevgidir
Hedefi-> Sırrı Hakikattır
Kabesi-> İnsandır


Yusuf Aslan.
Malatya / Fethiye.
pakize acılar
serif.pakize@hotmail.com
izmir
türkiye
2011-01-14
ben 1967 pülümür dogumluyum 1985 senesinde evlendim iki oglum var biri evli küçügü 1994 dogumlu eşim emekli insaat iscisi ailesi yugoslavyadan gelmiş yıllardan beri sıkıntı yasıyorum kanadaya gelmek için ne yapmam lazım ordan istek yapacak kimsemiz yok ekmek alacak param yok benim çaresizligimi kimsenin görmesini istemiyorum bana bir el uzatın bende calısırım oglumda calısır kimseye borclu kalmayız eşim sıvadan fayans dan anlıyor eşimin yası 50 .dügün yapınca cok borca girdik para gönderip borclarımızı ödemek istiyoruz yabancı dilimiz yok size ricam lütfen cevap ev tel 02324482161 yada faaceden mesaj yazın emesen sifremi unuttum hiç kullanmadıgım için aman diliyorum öyle çaresizim ALLAHA emanet olun
alevi_29
kenan_yilmaz25@hotmail.com
....
KANADA
2011-01-11
Yeni yılın elinde sihirli bir değnekle gelip yaşamlarını değiştireceğine inanların görmek istemediği bir gerçek varki oda şudur duyduğunuz masalları çocukken severek dinlerdiniz,şimdi ise binbir bahaneler uydurarak inanmak istiyorsunuz....

Herkesin yeni yılda istediğini gerçekleştirebilmesi adına gerekli çaba ve emeği harcayabilmesi umuduyla...
İrfan GÜREL
irfangurel@hotmail.com
Toronto
Kanada
2011-01-06
Tüm insanlığın yeni yılını kutlar,
hak eden herkese mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dilerim.

Saygılar,