Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur.
J. Lothorpmoley