Tilki kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?
H. Truman