Akıllı bir adam, senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir.
Firdevsi