Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.
Hz. Muhammed