Sebepsiz düşman peydah eden ya ahmaktır ya geveze.
Hz. Ali