Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen en mükemmel insandır.
Einstein