Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez.
Voltaire