İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
Newton