İnsanı hiç kimse dostları kadar anlatamaz, aldatamaz.
Anonim