Bir ülkedeki atasözlerinin bolluğu, o ülkede ataların yaptığı hataların bolluğuna işaret eder.
Metin Üstündağ