Şerefle mağlub olmayı, sahtekarlıkla elde edilen başarıya tercih ederim.
Sophocles