Bir sual soran beş dakika müddetle bilgisiz görünür,sual sormayan ilelebet bilgisiz kalır.
Çin Atasözü