Gençliğin ve sağlığın kıymeti, elden gitmedikçe bilinmez.
Hz. Ali