İnsan kendini bildimi, herşeyi bildi demektir.
Şems-i Tebrizi