Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır.
Dr. C.Bernard