İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir.
Oliver Goldsmith